Giỏ hàng

Chuỗi siêu thị lớn thứ 2 của Anh Sainsbury tuyên bố đóng các quầy thịt và cá tươi của siêu thị trên toàn quốc.

Theo The Times ngày 4 tháng 11, Sainsbury - tập đoàn siêu thị lớn thứ hai tại Anh sau Tesco tuyên bố đóng các quầy thịt và cá tươi của siêu thị trên toàn quốc.

Sainsbury đã thêm 31 sản phẩm thuần chay mới vào dòng sản phẩm thuần chay mang thương hiệu riêng của mình một năm trước và doanh số các sản phẩm thuần thực vật đã tăng 65%, siêu thị hiện đang trữ các sản phẩm thuần thực vật phổ biến như mít, hoa chuối và xúc xích. Hy vọng rằng những kệ trống đó có thể được sử dụng để tăng các sản phẩm thuần chay.

Sainsbury’s sử dụng hơn 170.000 nhân viên và được báo cáo đạt mức doanh số tốt trong thời kỳ đại dịch.

Chú thích: Sainsbury là chuỗi siêu thị đầu tiên của Anh đưa các sản phẩm thuần thực vật lên kệ bán năm 2018.

 

Tổng hợp từ "The Tỉme"  và "This is Money"